user_mobilelogo

 Αγαπητέ φίλε ή φίλη, δεν ξέρω αν διαβάζοντας αυτά τα λόγια έχει γνωρίσει το Χριστό, αν πιστεύεις στο Θεό Πατέρα ή όχι. Θα ήταν όμως ιδιαίτερα οφέλιμο για σένα και την ψυχή σου αν αφιερώσεις λίγο χρόνο διαβάζοντας αυτά που θα αναφέρουμε παρακάτω. Λόγια αληθινά, λόγια του Ιησού Χριστού που μπορούν κι σήμερα να αλλάξουν για πάντα τη ζωή σου.

  Σε προηγούμενο άρθρο μας, αναφερθήκαμε στις Έσχατες ημέρες, Αλήθεια ή ψέμα; Πραγματικά διαβάζοντας μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι όταν αποσύρει ο Θεός την χάρη του από την γη θα γίνουν φοβερά γεγονότα. Γεγονότα που πολλούς τρομάζουν, άλλους τους κάνουν να σληραίνουν και να πιστεύουν ότι ένας θεός αγάπης και ελέους δεν είναι δυνατόν να πράξει κάτι τέτοιο. Κι όμως Ο Λόγος του Θεού είναι πέρα για πέρα αληθινός. Όλα αυτά μέλλουν να γίνουν στην οικουμένη, μετά την αρπαγή της εκκλησίας του Χριστού από αυτή τη γή. Δεν φοβερίζει ο θεός, δεν μας τρομάζει, αλλά μας δίνει την δυνατότητα να εκφύγουμε πάντα ταύτα.

 Γι' αυτό ο Θεός είχε ήδη ετοιμάσει σχέδιο. Για το πλάσμα του, τον άνθρωπο.Μάλιστα, αγαπησε το κόσμο τόσο, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνιο.(Ιωάννης γ' 16). Ναι, αγάπησε τον κάθε άνθρωπο και έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί. Ακόμα και όταν εμείς τον μαστιγώναμε, όταν εμείς τον βρίζαμε, εκείνος υπέμεινε σταυρό, έχυσε το αίμα του και με το αιμα αυτό εμείς μπορούμε να λάβουμε άφεση αμαρτιών (και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας [Α'επιστ. Ιωάννου 01:07]). Όπως λοιπόν δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία ήλθε στο κόσμο (με τον Αδαμ που παράκουσε την εντολή του Θεού και έφαγε από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού), έτσι και με το θάνατο του δίκαιου και αναμάρτητου Ιησού Χριστού, αν πιστέψουμε σε αυτόν και υπακούσουμε τότε μπορούμε κι εμείς να σωθούμε. Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος το αναφέρει καθαρά: ''Διά τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον· διότι μέχρι του νόμου ήτο εν τω κόσμω η αμαρτία, αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν ήναι νόμος· αλλ' εβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωϋσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, όστις είναι τύπος του μέλλοντος. Πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα, ούτω και το χάρισμα· διότι αν διά το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά διά της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσσευσεν εις τους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσαντος γενομένη κατάκρισις· διότι η κρίσις εκ του ενός έγεινεν εις κατάκρισιν των πολλών, το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγεινεν εις δικαίωσιν. Διότι αν και διά το αμάρτημα του ενός ο θάνατος εβασίλευσε διά του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αφθονίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή διά του ενός Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισις εις πάντας ανθρώπους, ούτω και διά μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσις εις ζωήν. Διότι καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθή δίκαιοι. Παρεισήλθε δε ο νόμος διά να περισσεύση το αμάρτημα. Και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις, ίνα καθώς εβασίλευσεν η αμαρτία διά του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύση διά της δικαιοσύνης εις ζωήν αιώνιον διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.''

 Μην πείς απόψε ότι είμαι πολύ αμαρτωλός. Η χάρη του Κυρίου μας είναι μεγαλύτερη από την αμαρτία. Η αγάπη του απέραντη. Το έλεος του καλύτερο και από την ζωή. Είναι βέβαιο ότι όπως μας αναφέρει και ο Λόγος του Θεού, θα έρθουν δύσκολες μέρες και πιο συγκεκριμένα τα δεινά που θα έρθουν στην ανθρωπότητα θα είναι σαν τους πόνους μίας γυναίκας που πρόκειται να γεννήσει, (Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει. Προς Θεσσαλονικείς Α' επιστολή 05:03). Αν δεν έχεις γνωρίσει το Χριστό, μην αναβάλεις, έλα κοντά Του και θα δείς ότι αλλάζει η ζωή σου. Κοτνά Του θα βρείας παρηγοριά, ελπίδα. Εάν φίλο πιστό που δεν θα σε αφήσει ποτέ. Μας υποσχέθηκε αιώνια ζωή σε μία βασιλεία ασάλευτο, χωρίς πόνο, δάκρυ, στεναχώρια.Μία βασιλεία γεμάτη χαρά και ειρήνη. Αν πάλι τον έχεις γνωρίσει μείνε σε αυτό το οποίο έλαβες. Είναι καιρός να σηκώσουμε τα κεφάλια μας και να ζητήσουμε το Χριστό, καθώς ακόμα είμαστε στη χάρη και ο Κύριος μας καλεί. Ιδού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας·

Mάθετε για εμάς

Πολλές εκκλησίες υπάρχουν στις μέρες μας. Ποια κατέχει την αλήθεια; Γιατί χριστιανισμός; Γιατί να πιστέψω στο Λόγο Του Θεού; Τι σχέδιο έχει γι' εμένα; Αν έχετε απορίες σας προσκαλούμε να διαβάσετε παρακάτω...

alithini

H αληθινή Εκκλησία

Ποια θρησκεία σώζει;

View more
sxediotheou

Tο σχέδιο του Θεού

Το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο

View more

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νίκαιας, Αδραμυττίου 53, Νίκαια Αττικής, Ελλάδα.

210 4915393 & 210 4922371