user_mobilelogo

O χριστιανικός ιστότοπος: "nikaia-church.gr", δημιουργήθηκε με σκοπό την διάδοση του Λόγου του Θεού, όπως αυτός αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. H χρήση του υλικού του "nikaia-church.gr" είναι δωρέαν σε όλους, και προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Όσοι ασχολούνται με το έργο της διάδοσης του Λόγου του Θεού, μέσα από το "nikaia-church.gr" είναι μέλη της εκκλησίας μας και το πράττουν αφιλοκερδώς, πιστεύοντας ότι ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι αυτός που ανταμοίβει τον κάθε έναν.

Αρχεία ήχου και εικόνας

Η ιστοσελίδα αυτή, καθώς και όλα τα αρχειά ηχου και εικόνας είναι ιδιοκτησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Νίκαιας. Οι συντελεστές της ιστοσελίδας αυτής καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και καταχώρηση των αρχείων ήχου και video. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι τα αρχεία αυτά είναι ακριβή αντίγραφα των κηρυγμάτων που πραγματοποιούνται στο χώρο της Ε.Α.Ε.Π Νίκαιας.
Επιτρέπεται η αντιγραφή και αναπαραγωγή των κηρυγμάτων με την προυπόθεση ότι θα αναγράφεται η πηγή προέλευσής τους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Άλλωστε ο μόνος σκοπός μας είναι κάθε άνθρωπος να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και να τον δεχτεί σαν προσωπικό του Σωτήρα.Όλα τα αρχεία είναι διαθέσιμα για download εντελώς δωρεάν.

Ειδικότερα,για την χρήση, και αναδημοσίευση φωτογραφιών,αρχείων ήχου και video από τρίτους ιστότοπους καθώς και την οποιαδήποτε δημόσια προβολή/εκτέλεση απαιτείται προηγουμένως ενημέρωση των διαχειριστών.
Οι διαχειριστές του ιστότοπου έχουν δικαιώμα να αρνηθούν την περαιτέρω χρήση από τρίτους ή να αξιώσουν την αποσυρση υλικου (ιδιοκτησίας του www.nikaia-church.gr) από τρίτους ιστότοπους αν κατά την κρίση τους:
-διαπιστωθεί αλλοίωση του αρχικού υλικού
-η χρήση του δεν συμμορφωνεται με τους παρόντες όρους,
-η χρήση του αποσκοπεί στην δυσφήμιση του παρόντος ιστότοπου,των διαχειριστών,ή της προβαλλόμενης εκκλησίας (ΕΑΕΠ ΝΙΚΑΙΑΣ) και των μελών της,
-διαπιστωθεί εμπορική εκμετάλλευση/χρήση του υλικού.

Όροι δημοσίευσης και αποστολής μηνυμάτων

ΕΓΓΡΑΦΗ
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του nikaia-church.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το nikaia-church.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης ή μη έγκυρου e-mail, ο λογριασμός θα διαγράφεται εντός 10 ημερών.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Το nikaia-church.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).
Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το nikaia-church.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το nikaia-church δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Σε περίπτωση πoυ το nikaia-church.gr, λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του nikaia-church.gr για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του nikaia-church.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του nikaia-church.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του nikaia-chrch.gr.
11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Ο χρήστης/μέλος του nikaia-church.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το nikaia-church.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου . Επίσης, το nikaia-church.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Δεσμοί (links), πρός άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites)

Το nikaia-church.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το nikaia-church.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν θα σας ζητήσουν ποτέ χρήματα για οποιαδήποτε υπηρεσία, ή να αποκαλύψετε κωδικούς καρτών ακόμα και κωδικούς e-mail. Τα στοιχεία που ζητούνται συνήθως είναι e-mail σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκκλησία μας, ή και η διεύθυνση σας σε περίπτωση που ζητήθεί να αποσταλούν κηρύγματα σε κάποιον επισκέπτη του παρόντα διαδυκτιακού χώρου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 Προσωπικά δεδομένα που τυχόν ζητούνται κατά την περιήγηση στον ιστότοπο (συνήθως διευθύνσεις e-mail,όνομα επισκέπτη κλπ. ) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίον zητήθηκαν(ενδεικτικά απάντηση σε μηνύματα επικοινωνίας,εγγραφή σε προηγμένες υπηρεσίες του ιστότοπου όπως ενημερωτικά e-mail,υλικό για εγγεγραμένους χρήστες κλπ.).Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιοποιούνται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση του επισκέπτη.
 Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη.Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη χωρίς να επηρεάζουν ή να έχουν άμεση πρόσβαση σε άλλα αρχεία του. Βοηθούν στην ευκολότερη πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου από τον επισκέπτη και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητά του.
 Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου είτε να μην αποδέχεται την χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Με την επίσκεψή σας στο παρόν διαδικτυακό τόπο, σημαίνει και αποδοχή όλων των ανωτέρω. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα παραπάνω παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ¨η μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε τα γράμματά σας στην διεύθυνση: Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νίκαιας, Αδραμυτίου 53, Νίκαια, Αττική, Ελλάδα Τ.Κ 18453.

Ο Θεός να σας ευλογεί.

Mάθετε για εμάς

Πολλές εκκλησίες υπάρχουν στις μέρες μας. Ποια κατέχει την αλήθεια; Γιατί χριστιανισμός; Γιατί να πιστέψω στο Λόγο Του Θεού; Τι σχέδιο έχει γι' εμένα; Αν έχετε απορίες σας προσκαλούμε να διαβάσετε παρακάτω...

alithini

H αληθινή Εκκλησία

Ποια θρησκεία σώζει;

View more
sxediotheou

Tο σχέδιο του Θεού

Το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο

View more

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νίκαιας, Αδραμυττίου 53, Νίκαια Αττικής, Ελλάδα.

210 4915393 & 210 4922371