user_mobilelogo

Oρθοτομούντες το Λόγο...

 preacherΔιαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, όστις μέλλει να κρίνη ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανεία αυτού και τη βασιλεία αυτού, κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή. (Προς Τιμόθεον Β' Επιστολή 04:01-04) 

 Στο Κατά Ματθαίον 24:5-8 (Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. 

Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων.)

Ο Λόγος του Θεού μας δίνει κάποιες σημαντικές ενδείξεις ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τον ερχομό του τέλους των καιρών, «Γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν μεσσίες και θα ισχυρίζονται: ‘εγώ είμαι ο Μεσσίας’. Έτσι θα παραπλανήσουν πολλούς. Τότε θ` ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι, ή προετοιμάζονται πόλεμοι. Προσέξτε να μην ταραχτείτε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα έρθουν πείνα, αρρώστιες και σεισμοί σε διάφορα μέρη». Μια αύξηση σε ψεύτικους μεσσίες, όλο και περισσότεροι πόλεμοι, σεισμοί, λιμοί, αρρώστιες και φυσικές καταστροφές – αυτά είναι τα «σημάδια» των έσχατων καιρών. Ακόμα και σ` αυτή την περικοπή μας δίνεται μια προειδοποίηση. Να μην εξαπατηθούμε (Κατά Ματθαίον 24:4), γιατί αυτά τα γεγονότα είναι μόνο οι πρώτοι πόνοι της γέννας (Κατά Ματθαίον 24:8), δεν είναι ακόμη το τέλος (Κατά Ματθαίον 24:6).

 Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε ότι τις τελευταίες μέρες θα υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για ψεύτικες διδασκαλίες. «Το Πνεύμα μέσω των προφητών το λέει ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσκολληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές».Α` Τιμόθεο 4:1). Οι τελευταίες μέρες περιγράφονται ως «καιροί χαλεποί» εξ αιτίας του αυξανόμενου κακού χαρακτήρα των ανθρώπων και οι άνθρωποι θα «αντιστέκονται στην αλήθεια» (Β` Τιμόθεο 3:1-9, δείτε επίσης Β` Θεσσαλονικείς 2:3). Το πιο χαρακτηριστικό σημείο των έσχατων καιρών, ωστόσο, είναι το κράτος του Ισραήλ. Το 1948, το Ισραήλ αναγνωρίστηκε σαν ανεξάρτητο κράτος για πρώτη φορά μετά το 70 μΧ. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι οι απόγονοί του θα έχουν τη Χαναάν σαν «αιώνια ιδιοκτησία» (Γένεση 17:8), και ο Ιεζεκιήλ προφήτευσε μια φυσική και πνευματική νεκρανάσταση του Ισραήλ (Ιεζεκιήλ 37). Το να έχουμε τον Ισραήλ σαν έθνος στη δική του χώρα είναι σημαντικό στο φως των προφητειών για τους έσχατους καιρούς, εξ αιτίας της εξέχουσας θέσης του Ισραήλ στην εσχατολογία (Δανιήλ 10:14, 11:41, Αποκάλυψη 11:8).

Έχοντας υπ` όψιν αυτά τα σημεία, μπορούμε να είμαστε σοφοί και διορατικοί σχετικά με την πρόβλεψη των έσχατων καιρών. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να αφυπνίσουν όλους τους Χριστιανούς ώστε να ετοιμαστούμε, να αγωνιστούμε για να μπούμε δια της στενής πύλης, ...ιδού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας (Β' Κορινθίους 06:02).

Mάθετε για εμάς

Πολλές εκκλησίες υπάρχουν στις μέρες μας. Ποια κατέχει την αλήθεια; Γιατί χριστιανισμός; Γιατί να πιστέψω στο Λόγο Του Θεού; Τι σχέδιο έχει γι' εμένα; Αν έχετε απορίες σας προσκαλούμε να διαβάσετε παρακάτω...

alithini

H αληθινή Εκκλησία

Ποια θρησκεία σώζει;

View more
sxediotheou

Tο σχέδιο του Θεού

Το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο

View more

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νίκαιας, Αδραμυττίου 53, Νίκαια Αττικής, Ελλάδα.

210 4915393 & 210 4922371